Η Aπώλειας Aκοής οδηγεί σε περισσότερα προβλήματα υγείας.

2018-12-13T10:43:14+00:00

Οι ηλικιωμένοι με ανεπαρκής απώλεια ακοής μπορεί να αναπτύξουν επιπλέον προβλήματα υγείας που οδηγούν σε συχνότερες νοσηλείες και υψηλότερο κόστος υγείας από [...]