Η Aπώλειας Aκοής οδηγεί σε περισσότερα προβλήματα υγείας.

2019-05-23T15:43:07+00:00

Η Aπώλειας Aκοής οδηγεί σε περισσότερα προβλήματα υγείας. Οι ηλικιωμένοι με ανεπαρκής απώλεια ακοής μπορεί να αναπτύξουν επιπλέον προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με δύο [...]