Ακουστικά  Βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές  με μπαταρία, γεγονός που διευκολύνει την ακοή στα άτομα με απώλεια ακοής.

Η τεχνολογία των ακουστικών βαρηκοΐας εξελίσσεται καθημερινά.

Τα σημερινά ψηφιακά  ακουστικά βαρηκοΐας ενισχύουν όλους τους ήχους ώστε αυτοί να μπορούν να ακουστούν, και ταυτόχρονα  προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ακουστικά βαρηκοΐας του παρελθόντος.

Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν:

  • χαρακτηριστικά που προστατεύουν τα αυτιά σας και διασφαλίζουν ότι ξαφνικοί δυνατοί ήχοι όπως μια πόρτα που χτυπά δεν ακούγονται υπερβολικά δυνατά,

  • ταξινομητές ήχου οι οποίοι αυτόματα προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά του ακουστικού βαρηκοΐας με βάση τους ήχους της καθημερινότητας σας,

  • ακόμα και χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε ασύρματα με το κινητό σας τηλέφωνο και να έχετε τον ενισχυμένο ήχο που ανταποκρίνεται στις ακουστικές σας ανάγκες.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι καταπληκτικές, μικρές συσκευές που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας.

Τύποι ακουστικών βαρηκοΐας

Πρόσφατα άρθρα :