Δύο αυτιά είναι καλύτερα από ένα

2 CIC hearing aids

Η φύση μας έδωσε δύο αυτιά για την τέλεια ακοή. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι πολλοί βαρήκοοι με αμφοτερόπλευρη απώλεια ακοής, ακούν καλύτερα όταν έχουν ακουστικά για κάθε αυτί. Όταν φοράτε ακουστικά και στα δύο αυτιά έχετε στερεοφωνική ακουστική ικανότητα. Και με τα δύο ακουστικά εντοπίζετε καλύτερα τους ήχους, ακούτε καθαρότερα […]

Read more

3 ΜΑΡΤΙΟΥ| Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

listening-to-the-world-international-ear-care-day-logo

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Αυτί και την Ακοή , όπως είναι η πλήρης ονομασία,  θεσπίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Σκοπός της είναι να ενημερώσει και να δραστηριοποιήσει το κοινό σχετικά με την πρόληψη και την φροντίδα του αυτιού που μπορεί να προλάβει κάποιο πρόβλημα βαρηκοΐας. Τα αυτιά […]

Read more