Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας στους Ενήλικες - Γενικές Πληροφορίες

«Γιατί δυσκολεύεται να καταλάβει τι λένε στην τηλεόραση, ενώ έχει δυναμώσει την ένταση;»
«Γιατί φαίνεται τόσο αφηρημένος/-η και δεν μου απαντάει;»
«Γιατί μοιάζει να μην ακούει ενώ φοράει Ακουστικά Βαρηκοΐας;»

Ως Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας ορίζονται δυσκολίες ακοής, λόγω αδυναμίας του εγκεφάλου να επεξεργαστεί 100% τους ήχους που λαμβάνει. Πιο γραφικά, ενώ οι ήχοι εισέρχονται κανονικά στο ακουστικό σύστημα και μετατρέπονται σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, το νευρικό σύστημα δυσκολεύεται είτε να τους ερμηνεύσει ως καθαρές λέξεις είτε να τους προσδώσει το κατάλληλο νόημα. Αυτό επηρεάζει την ανάγνωση, τη μνήμη, την εργασία, τη ζωή στο σπίτι.

Οι Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας συγχέονται συχνά με τη απώλεια ακοής. Ωστόσο, ακόμη και σε περιπτώσεις φυσιολογικής ακοής, σωστά ρυθμισμένων Ακουστικών Βαρηκοΐας ή/και κανονικού ακοογράμματος, πολλοί ενήλικες συνεχίζουν να μην ακούνε σωστά. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία επεξεργασίας της ηχητικής πληροφορίας.

Οι ΔΑΕ μπορεί να επηρεάσουν τόσο παιδιά όσο και ενήλικες, ανεξάρτητα από την ακουστική τους ικανότητα. Αυτό σημαίνει πως ακόμη κι αν τα αυτιά λειτουργούν κανονικά, ο εγκέφαλος δεν επεξεργάζεται αυτό που ακούει.

Με την ύπαρξη των ΔΑΕ, φαίνεται δύσκολο στο άτομο:
1. να κατανοήσει ομιλία αν ακούγονται ταυτόχρονα άλλοι θόρυβοι
2. αν μιλάνε περισσότερα από ένα άτομα τη φορά
3. αν ο συνομιλητής του μιλάει γρήγορα ή
4. αν ο ήχος που προσπαθεί να ακούσει δεν είναι καθαρός (π.χ ήχοι μέσω μεγαφώνων, τηλεφώνου ή ηχείων)
5. να εντοπίσει την προέλευση του ήχου
6. να ορίσει ποιος ήχος ακούστηκε πρώτος, όταν παράγονται ήχοι ταυτόχρονα
7. να κατανοήσει ομόηχους ήχους (π.χ θα βγω – αυγό)

Καθώς οι ΔΑΕ συνδέονται με νευρολογική αδυναμία, μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερους παράγοντες εμφάνισης.

Οι πιο κοινές αιτίες εμφάνισης των ΔΑΕ στους ενήλικες είναι:
1. Αδιάγνωστες εκκριτικές ωτίτιδες από την παιδική ηλικία
2. Μεγάλο χρονικό διάστημα μη αντιμετώπισης της απώλειας ακοής
3. Πρεσβυακουσία, δηλαδή, η φυσιολογική, σταδιακή φθορά των ακουστικών κυττάρων με το πέρασμα των χρόνων.
4. Τραυματισμός στο κεφάλι
5. Εγκεφαλικό
6. Γενετικοί λόγοι – σε μερικές περιπτώσεις οι ΔΑΕ εμφανίζονται σε περισσότερο από ένα άτομα της οικογένειας

Συχνά, η βαρηκοΐα και η διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας είναι στενά συνδεδεμένες, ακόμη κι αν δεν επηρεάζει πάντα η ύπαρξη της μίας την εμφάνιση της άλλης. Πολλοί ενήλικες με βαρηκοΐα αγωγιμότητας, νευροαισθητηριακή ή μεικτού τύπου παρουσιάζουν, επίσης, Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας. Αυτό συμβαίνει, καθώς ο εγκέφαλος προσπαθεί να κατανοήσει ομιλία ή άλλους ήχους, ενώ δεν είναι συνηθισμένος να τους ακούει εξαρχής.

Χαρακτηριστικά ΔΑΕ ενηλίκων- Κατηγορία

Χαρακτηριστικά

ύπαρξης διαταραχών ακουστικής επεξεργασίας στους ενήλικες

Αντιμετώπιση ΔΑΕ ενηλίκων - Κατηγορία

Αντιμετώπιση

διαταραχών ακουστικής επεξεργασίας στους ενήλικες