Ο μηχανισμός του αυτιού

Τα τρία τμήματα του αυτιού που εμπλέκονται στη διαδικασία ακρόασης είναι: το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το έσω αυτί.

  • Η ακρόαση ξεκινά όταν τα ηχητικά κύματα εισέρχονται στο έξω αυτί και ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού πόρου προς το τύμπανο.
  • Το τύμπανο παραλαμβάνει το ερέθισμα (ηχητικό κύμα) και μετατρέπει τις μεταβολές της ακουστικής πίεσης σε μηχανική κίνηση. Μεταφέρει την μηχανική κίνηση στα ακουστικά οστάρια.
  • Τα ακουστικά οστάρια (άκμων, σφύρα και αναβολέας) μεταφέρουν την μηχανική κίνηση στο επόμενο τμήμα του αυτιού.
  • Η μηχανική κίνηση φτάνει στον κοχλία. Εκεί η μηχανική κίνηση αναλύεται σε συχνότητες που αποτελούν το αρχικό ακουστικό ερέθισμα. Οι συχνότητες αυτές κωδικοποιούνται σε μορφή νευρικών σημάτων.
  • Το ακουστικό νεύρο παραλαμβάνει τα νευρικά σήματα και τα διοχετεύει στον εγκέφαλο.
  • Στον εγκέφαλο, τα νευρικά σήματα δημιουργούν σύνολα πληροφοριών που εντέλει διαμορφώνουν την αντίληψη του ήχου.

Οι λόγοι εμφάνισης βαρηκοΐας ενδέχεται να ποικίλουν, καθώς η βαρηκοΐα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

 

Διαβάστε εδώ λίγα λόγια για τις αιτίες απώλειας της ακοής.

Διαβάστε εδώ λίγα λόγια για την απώλεια της ακοής.

 

 

2018-03-03T18:19:34+00:00